Spring navigation over

VELKOMMEN til Folkekirken Vesterbro

Et åndehul i København

kristkirkenDrop in-bryllup 2022 i Sct. Matthæus Kirkesct. matthæus

Velkommen til et levende fællesskab omkring kristen tro, eksistens og livstolkninger på mangfoldige måder. De syv kirker, som drives af menighedsrådet i samarbejde med frivillige, præster og ansatte, udgør landets største sogn.

Der er masser af aktiviteter hele ugen, og vi bestræber os på at afspejle Vesterbros forskellighed. Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bisættelse og bryllup er der også koncerter, babysalmesang, stillevandringer, spisefællesskaber, seniorklub, kunstprojekter, diakoni, debatter, banko og meget mere. Hvis du bare ønsker én at tale med, kan du altid få en samtale med en af Vesterbros præster.

Gå på opdagelse i Vesterbros syv kirker. Du er velkommen uanset hvad, hvordan eller om du tror – og du bestemmer selv, om du vil komme og gå anonymt eller involvere dig direkte i kirkeliv eller socialt arbejde, fx som frivillig. Kirkerne er også ofte bare åbne, så kig ind!

BLÆNDENDE MØRKE
podcast

Mørket er sort. Mørket er et sted. Mørket er en følelse. Mest af alt er mørket nok en erfaring, som vi deler. Det er en af de ting, der binder os sammen som mennesker. Hvis ikke vi allerede har været der, så vil vores livsbane formodentligt slå et sving forbi de dalstrøg, hvor lyset udebliver. Som dagen bliver til nat kan mørket møde os, uventet og uønsket, med kraft og med magt. Hør mennesker dele oplevelser og erfaringer fra sjælens mørke nat.

Læs mere

MARIA PROJEKTET
kunst & etik

Maria Kirkeplads er et helt særligt sted i det københavnske byrum. Her mødes barske og på mange måder uværdige livsforhold med den lokale hverdag og kirkens sociale indsats. Det er et sted, hvor nogle af samfundets mest stigmatiserede grupper søger hen, fordi det omgivende samfund ikke formår at rumme dem. Mariakirken og Mariatjenesten har siden 1974 forsøgt at imødekomme og servicere brugerne af kirken, tjenesten og pladsen – skabe et helle i et samfund som ikke ville eller vil disse mennesker.

Læs mere

Det sker

ons 29/11 2023
MindfulnessGudstjeneste

Sct. Matthæus Kirke, 17:00‑18:00

tors 30/11 2023
Morgensang

Enghave Kirke, 9:30‑10:30

tors 30/11 2023
Mad&Musik

uKirke, 18:00‑22:00

fre 1/12 2023
Babysalmesang kl. 10 og 11

Mariakirken, 10:00‑12:30

lør 2/12 2023
Adventsretræte

Apostelkirken, 10:00‑17:00

lør 2/12 2023
Bach spreder Lys i Mørket

Enghave Kirke, 15:00‑16:30

Altermaleri, Sct. Matthæus Kirke

søn 3/12 2023
Gudstjeneste første søndag i advent

Sct. Matthæus Kirke, 10:00‑11:00

Enghave Kirke set udefra

søn 3/12 2023
Gudstjeneste og kirkefrokost

Enghave Kirke, 11:00‑14:30

man 4/12 2023
Strikkecafé og kreaaften

Apostelkirken, 19:00‑21:00

Gud rummer alt det, vi ikke rummer. Vi mennesker har gennem tiden gjort kærligheden så lille. Både Guds kærlighed og kærligheden imellem os.

Viggo Julsgaard Jensen, præst i Enghave Kirke

VINTERGLØD
festival i januar 2024

Vinterglød er koncerter, talks og masser af samtaler fra fredag aften til søndag formiddag 26.-28. januar. Mød inspirerende oplægsholdere, der går i dialog med hinanden og sætter gang i samtalerne i salen. Velkommen til en inspirerende weekend i vintermørket.

Læs mere

Gudstjenester

ons 29/11 2023
MindfulnessGudstjeneste

Sct. Matthæus Kirke, 17:00‑18:00

lør 2/12 2023
Bach spreder Lys i Mørket

Enghave Kirke, 15:00‑16:30

Altermaleri, Sct. Matthæus Kirke

søn 3/12 2023
Gudstjeneste første søndag i advent

Sct. Matthæus Kirke, 10:00‑11:00

Enghave Kirke set udefra

søn 3/12 2023
Gudstjeneste og kirkefrokost

Enghave Kirke, 11:00‑14:30

A hopeful Christmas - U2, Sct Matthæus dec 2023

ons 6/12 2023
A hopeful Christmas – U2

Sct. Matthæus Kirke, 20:00‑21:30

Skye Løefvander

fre 8/12 2023
Hildegard-meditation

Sønder Boulevard 120, Vesterbro, 19:00‑20:00

lør 9/12 2023
Queer Christmas

Enghave Kirke, 16:00‑17:00

Altermaleri, Sct. Matthæus Kirke

søn 10/12 2023
Gudstjeneste anden søndag i advent

Sct. Matthæus Kirke, 10:00‑11:00

søn 10/12 2023
Familiesalmesang

Sct. Matthæus Kirke, 13:00‑14:00

søn 10/12 2023
Christmas Carol Service

Eliaskirken, 13:00‑14:00

familienetværket, blå kors

FAMILIENETVÆRKET

Familienetværket Vesterbro er for dig, der gerne vil have udvidet dit netværk. Vi er et nyt fællesskab, hvor alle er med til at skabe et godt samvær. Et sted med aktiviteter for børn og voksne. Et sted at mødes og have nogen at snakke med, få nye venner og måske en frisk vinkel at se tilværelsen fra. Vi mødes onsdage i ulige uger kl. 16-19 i Apostelkirken.

Læs mere

Se også