Spring navigation over

Menighedsrådet

Menighedsrådet er Folkekirken Vesterbros øverste ledende organ og har det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde.

Rådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, godkender udviklingsplaner, gudstjenesteplan, budget og regnskab

 

Alle kan deltage i menighedsrådets møder, der altid er offentligt tilgængelige.

Medlemmer til menighedsrådet vælges hvert fjerde år og består af 21 valgte medlemmer og alle sognets præster, der er født medlemmer. Dertil kommer medarbejderrepræsentanter. Du kan se, hvornår og hvor møderne foregår i kalenderen.

Kommende møder

Medlemmer

Vesterbros præster

Medarbejderrepræsentanter

Menighedsrådets møder 2020-2024

Menighedsrådets møder er offentligt tilgængelige. Du kan se, hvornår det foregår i kalenderen. Nedenfor finder du dagsorden og referater af menighedsrådets møder.

Se også