Spring navigation over

Medlemskab af folkekirken

Indmeldelse

Når du bliver døbt, bliver du medlem af folkekirken. Som medlem kan du blive konfirmeret og gift i kirken, og når livet slutter, kan du blive kirkeligt begravet eller bisat. Medlemsbidraget bliver opkrævet som kirkeskat.

Her kan du se, hvad din kirkeskat går til.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Det er aldrig for sent. Er du døbt i et andet kristent trossamfund, kan du også blive medlem af folkekirken. Læs mere om dåb på Vesterbro.

Genindmeldelse

Hvis du har meldt dig ud men gerne vil meldes ind igen, kan du skrive til en af Vesterbros præster. Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du sende et brev til kirkekontoret, hvor du skriver, at du ønsker at melde dig ud. I brevet skal du oplyse dit fulde navn, din adresse og dit cpr-nummer. Husk at underskrive brevet personligt. Du kan også skrive til os via sikker mail og vedhæfte et scan af din dåbsattest.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen. Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.

Ved udmeldelse skal du huske

Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger. Det betyder blandt andet, at dine pårørende selv skal stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse. Det er derfor en god idé, at du fortæller dem om udmeldelsen og taler med dem om, hvordan du ønsker at blive begravet eller bisat. På de fleste kirkegårde er prisen for gravsted med videre højere, hvis du ikke er medlem af folkekirken, når du dør. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist er finansieret af kirkeskatten, altså af medlemmerne.

Som medlem af folkekirken støtter du via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud, trækker du din støtte tilbage til disse tiltag.

Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem, og du kan også få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem.

Se også