Spring navigation over

Korskole

Musik og fællesskaber for børn og unge

Enghave Kirke lyder næsten altid af sang og børnestemmer. Her øver og optræder kor til musikgudstjenester, børnearrangementer, koncerter og andre spændende aktiviteter året rundt.

Undervisningen er tilpasset seks alderstrin. For de mindste er sanglege og fortrolighed med stemmen i centrum. Fantasi og bevægelse præger øvelser for børn i korene op til 4. klasse. Det skal være sundt og sjovt at synge.

I Juniorkoret udvikler vi stemmeteknik og introducerer nodelæsning og hørelære. Ungdomskoret synger trestemmige satser, og koret fungerer som en direkte forberedelse til Kammerkoret.

Kammerkoret, der er korskolens ældste og dygtigste kor, har et klassisk klangideal men bevæger sig genremæssigt vidt omkring og synger et bredt repertoire.

Det koster ikke noget at være med. Til gengæld regner vi med et stabilt fremmøde og afbud, når du ikke kan komme.

Frøspirekoret

4-6 år

Vi leger med stemmen og bliver fortrolige med dens mange muligheder. Vi synger sange og salmer og bruger også kroppen i sanglege, remser og danse. Frøspirekoret medvirker ved enkelte børnegudstjenester og koncerter i løbet af året. Vi forventer ikke, at I er gode til at synge, men blot at I har lyst at lege og synge sammen. Mor, far eller en anden voksen deltager.

Frøspirekoret øver onsdage kl. 15.30–16.10.
Korleder: Anne-Mette Riis
Tilmelding

Spirekoret

0.-2. klasse

I Spirekoret danser og leger vi musikken ind med fagter og bevægelser – vi synger med hele kroppen. Børnene får selvtillid og masser af gode oplevelser med at synge for og sammen med andre – både til korprøver og til musikgudstjenester og koncerter. Vi synger udenad, så det er ikke nødvendigt at kunne læse.

Spirekoret øver onsdage kl. 16.30–17.15
Korledere: Anna Sofie Høegh-Andersen og Anne-Mette Riis
Tilmelding

Denne dag – en jubelmesse

Det var barskt at være barn og ung i coronatiden. I anledning af at vi kunne være sammen igen, skrev Mirian Due et større korværk  i samarbejde med korskolens sangere og komponisten Pernille Louise Sejlund.

Børnekoret

3.-4. klasse

I Børnekoret lærer du at synge i kor og får gode sangvaner. Vi bruger fantasien og synger med hele kroppen. Vi arbejder med stemmetræning, så stemmen kan udvikle sig sundt og frit.

Vi øver os på at synge flerstemmigt ved at bruge solmisation og kanondanse, og indimellem bliver der også tid til at snuse lidt til noder. Korene synger både klassisk og rytmisk musik, børnesange og salmer.

Børnekoret medvirker ved børnegudstjenester, hvor vi øver os i at optræde for andre. Det er spændende – det skærper opmærksomheden, og det styrker oplevelsen af fællesskab og samhørighed i gruppen.

Børnekoret øver onsdage kl. 15–16.
Korledere: Anna Sofie Høegh-Andersen
Tilmelding

Juniorkoret

5.-7. klasse

I Juniorkoret arbejder vi med det musikalske udtryk og forståelsen af de musikalske byggesten. Det er glæden ved musikken og fællesskabet, der er den drivende kraft.

Vi lægger vægt på at udvikle en god og sund stemmeteknik og begynder hver prøve med opvarmning og stemmetræning. Juniorkoret bruger noder, men det er ikke et krav, at du kan læse dem, når du starter. Du bliver løbende undervist i hørelære og nodelæsning, så du efterhånden lærer at forstå og finde vej i nodesystemet.

Juniorkoret indgår i et tæt samarbejde med Ungdomskoret, og de to kor synger ofte sammen – både til korprøver og koncerter. De to kor er korskolens travleste kor og medvirker til koncerter og musikgudstjenester 1-2 gange hver måned. Med jævne mellemrum bliver Juniorkoret inviteret til at deltage i eksterne arrangementer som fx Tivolis årlige Lucia-optog. En gang om året rejser Juniorkoret sammen med Ungdomskoret og Kammerkoret på tur i 3-4 dage.

Juniorkoret øver tirsdage kl. 15.30–17.
Korleder: Anna Sofie Høegh-Andersen
Tilmelding

Ungdomskoret

8.-9. klasse

Ungdomskoret er pt. korskolen mindste kor. Vi har nogle virkelig hyggelige korprøver, og sangerne udvikler sig og bliver super dygtige af at synge sammen i den lille gruppe.

I Ungdomskoret modtager sangerne løbende undervisning i hørelære og nodelæsning. Musikken bliver gradvist mere kompleks; vi synger 3-stemmige satser, og koret fungerer dermed som en direkte forberedelse til Kammerkoret.

Ungdomskoret medvirker til koncerter og musikgudstjenester mindst 1-2 gange hver måned. Med jævne mellemrum bliver koret inviteret til at deltage i eksterne arrangementer, fx har Ungdomskoret medvirket i tv-produktioner. Vi tager på Voice-workshop med andre ungdomskor, og en gang om året rejser vi sammen med Juniorkoret og Kammerkoret på tur i 3-4 dage.

Sangerne i Ungdomskoret bliver desuden tilbudt undervisning i solosang. Sangerne rykker automatisk op fra Juniorkoret, når de begynder i 8. klasse. Hvis man gerne vil søge ind i koret udefra, skal man til en lille stemmeprøve, inden man kan starte.

Ungdomskoret øver tirsdage kl. 16.30–18.
Korleder: Anne Louise Munch
Tilmelding

Kammerkoret

17-25 år

Kammerkoret består af de ældste og dygtigste sangere i Enghave Kirke. De fleste af sangerne har sunget i kor i mange år, flere er rykket op fra Ungdomskoret og er særdeles velsyngende og rutinerede korsangere.

Korets klangideal er klassisk, men vi bevæger os genremæssigt vidt omkring og synger et bredt repertoire, der rummer både klassiske satser, folkemusik, viser, salmer og rytmiske sange. Til korprøverne arbejder vi målrettet med instrumentbygning (sammenhængen mellem krop og stemme), klang, tekst, frasering og udtryk. Sangerne i Kammerkoret tilbydes desuden undervisning i solosang. Som sanger i Kammerkoret er man del af et dejligt fællesskab, som hvert år får mange nye musikalske oplevelser sammen.

Koncerter og musikgudstjenester

Kammerkoret medvirker hver sæson til 4-6 musikgudstjenester og koncerter – ofte i samarbejde med inviterede musikere. Ud over vores egne faste musikgudstjenester (fx Kammerkoret i følelsernes vold og Kammerkorets jul i uKirke) medvirker koret til cafékoncerter til fordel for fx Folkekirkens Nødhjælp. Nogle gange tager vi ud af huset og optræder til større arrangementer som fx Alsang i Roskilde Domkirke og Lucia-gudstjeneste i Vor Frue Kirke. En gang om året tager vi på tur i 3-4 dage sammen med Juniorkoret og Ungdomskoret.

Optagelse

Kammerkoret er et ligestemmigt kor, og sangerne fra Ungdomskoret rykker automatisk op i Kammerkoret, når de bliver gamle nok. For at blive optaget i koret udefra er det nødvendigt, at du har erfaring med at synge i kor. Inden du bliver optaget, skal du til en lille foresyngning/audition, så vi kan få et indtryk af, om du synger rent, kan orientere dig i en node og hvilken stemmegruppe, du passer ind i.

Kammerkoret øver mandage kl. 16.30–18.30.
Korleder: Anne Louise Munch
Tilmelding

Kontakt

Korskolen medvirker

TIR 24/9
Vesper med Ungdoms- og Kammerkoret

Enghave Kirke, 17:30‑18:30

TIR 8/10
Ramona og Ungdomskoret

Enghave Kirke, 17:30‑18:30

ons 6/11
Børnegudstjeneste med spirekorene

Enghave Kirke, 16:30‑17:15

TIR 19/11
Vesper med Ungdoms- og Kammerkoret

Enghave Kirke, 17:30‑18:30

TIR 17/12
Ramona og Ungdomskoret

Enghave Kirke, 17:30‑18:30

Korskolen og Viggo Julsgaard Jensen, præst i Enghave Kirke

Se også