Spring navigation over

Eliaskirkens arkitektur og historie

Gudstjeneste i Eliaskirken

Historie

Eliaskirken blev opført i 1908 i forbindelse med den massive befolkningstilvækst, der overgik Vesterbro sidst i 1800-tallet. Kirken blev placeret på en grund mellem to bygninger og vender mod syd. Forinden lå der på grunden en drivremmefabrik. Vesterbro var dengang et fattigt arbejderkvarter. Som Eliaskirkens første præst A. Fibiger skrev i 1933 om menigheden:

”Ja, men de, som nu bor her! De, som hverken fik råd til Strøgets luksus, villaens stilhed eller strandens friskhed, de som kuledes ned her på Enghavens side, sumpede bund i usunde boliger med gårde snævre som brønde og med mangfoldige lejligheder uden et strejf af sol; men til gengæld med en vrimmel af børn, lige så ranglede og farveløse som den langstilkede pelargonie, der kæmpede for livet i urtepottens sure, solfattige jord – disse tusinder med den samme værdi i Guds øjne, købte for den samme pris på Golgata med den samme ret til livet som de fine velhavere og den samme trang til lykke, velvære og kærlighed som vi andre, der fik lov til at bo på livets solside.”

Under første verdenskrig og den spanske syge var der folkekøkken i kirkens krypt, hvor 2000 mennesker blev bespist hver dag. Under anden verdenskrig blev der opbevaret beskøjter (tørt, hårdt brød, som var langtidsholdbart) i kirkens tårne, så man kunne imødegå en hungerkatastrofe som følge af krigshandlingerne. Heldigvis indtraf den situation ikke, men i forbindelse med Danmarks befrielse 5. maj 1945 indledte repræsentanter for besættelsesmagten et angreb på kirken for at komme i besiddelse af nogle maskingeværer, som befrielsesbevægelsen havde skjult i kirken.

Arkitektur og udsmykning

Kirken blev opført for det Københavnske Kirkefond og er tegnet af arkitekt Martin Nyrop, der også har tegnet Københavns Rådhus. Arkitektonisk lægger den sig op ad den særlige danske stilretning skønvirke, der er karakteriseret ved en forsimplet ornamentering og brug af plante- og dyremotiver samt nationalromantiske træk. Særligt for Eliaskirken er, at symbolerne korset, rosen og hjertet ses mange steder i kirkerummet.

Kirkens facade er beklædt med bornholmsk sandsten, mens kirkerummet er beklædt med lys sandkalksten. Over indgangen på facaden ses et relief, der skildrer profeten Elias himmelfart. Relieffet er udarbejdet af Rolf Harboe, der også er kunstneren bag springvandet på torvet fra 1915, der forestiller den lille Herkules.

Eliaskirken er bygget som en basilika, hvilket kan ses ved, at kirkerummet er rektangulært og opdelt i et hovedskib og to sideskibe med apsis (alter) for enden. Selve kirkebygningen er bygget som et bjerg, hvor man fra Vesterbros Torv føres op af trappen ind i kirkerummet og derfra op af trappen ved koret til alteret. Altermaleriet er en reference til arkitekturen.

Altermaleri

Altermaleriet forestiller Forklarelsen på bjerget (Matt. 17, 1-8, Mark. 9, 2-8, Luk 9, 28-36) og er malet af Franz Schwartz i 1909. På midterfeltet ses Jesus omgivet af Moses og Elias.

På sidemalerierne ses disciplene Jakob og Johannes (tv) og Peter (th). Billedet fortæller om de tre disciples møde med et guddommeligt lys, hvorefter Peter foreslår at bygge hytter på toppen af bjerget, så Jesus kan forblive der. Dette afvises, hvorefter Jesus går med disciplene ned af bjerget igen. Gud er ikke fjern placeret på et bjerg langt væk. Gud er i verden.

Altermaleri, Eliaskirken

Loft og tag

Kirkens tag er beklædt med vinduer, ligesom der er vinduer i gulvet, så der kan komme sollys ned i kirkens krypt. Under loftet er tagstolene malet med engle, blomster og fugle samt indskriften fra englenes sang julenat “Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.”

Eliaskirkens loft

Lys og døbefont

Lysekronerne er tegnet af Martin Nyrop, ligesom han også har tegnet døbefonten for enden af højre sideskib. Døbefonten er hugget i granit, og over den hænger et maleri af Maria Thymann af Jesu fremstilling i templet. På maleriet ses foruden Jesus, Maria og Josef også Simeon og Anna. Bag døbefonten ses en glasmosaik med Luther-rosen samt dåbsordene ”Kristner alle Folk, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligaandens navn.” På sideudskæringerne ses Noas due med oliegrenen efter syndfloden, som står i relation til dåbens vand.

 

Glasmosaik med Luther-rosen

Orgel

Orgelet er fra 1963. Det er bygget af Marcussen og Søn i Åbenrå og har 32 stemmer. Af kirkens oprindelige orgel er kun rygpositivet bevaret. Det ses helt oppe under taget ud mod Vesterbros Torv.

 

Eliaskirken i dag

Eliaskirken er en del af Folkekirken Vesterbro, der består af syv kirker med hver sin profil. Eliaskirken er kendetegnet ved at omfavne diversitet og det farverige og mangfoldige miljø på Vesterbro. Musikalsk er Eliaskirken en jazzkirke med mange jazzgudstjenester og jazzkoncerter. Kirken holder en række samtidsrelevante foredrag- og debatarrangementer samt gudstjenester og aktiviteter på engelsk for byens ikke-dansktalende. Både Vesterbro Gospelkor og Litteraturkirken holder til i Eliaskirken. I kirkens krypt holder en række AA-grupper til samt Night Light Café, et værested for udenlandske sexarbejdere.

Har du lyst til at involvere dig i kirkens liv, er der mange muligheder. Der er kirkeudvalg, menighedspleje og menighedsråd, som består af frivillige.

Kontakt os gerne hvis du har lyst til at være med.

Se også