Spring navigation over

Birgitte Kragh Engholm

Præst i Sct. Matthæus Kirke
Tlf 23 10 42 76
bke@km.dk

Livet er for os alle en ligning med en hel del ubekendte, men det skal leves, sådan som det er. Vi må med oprejst pande og ydmyghed tage imod det, der sker for os. Og svare på det. Og her rækker kristentroen os noget helt afgørende. 

At være præst er dybt meningsfyldt. Jeg går altid glad på arbejde og endnu gladere hjem. At have et af byens smukkeste rum, Sct. Matthæus Kirke, som arbejdsplads og tale med mennesker om alt det, der dybt inde og dybt nede betyder noget, er dybt meningsfuldt.

Udgangspunktet for mit arbejde er eksistensteologien, religionsfilosofien og Søren Kierkegaards udsagn om, at menneske er noget, vi hele tiden er på vej til at blive. Vi er hele tiden på vej og bliver til igennem det liv, der slår til os, bevæger os, hiver i os, skaber længsler i os, omfavner os og bider os i haserne. Livet er for os alle en ligning med en hel del ubekendte, men det skal leves, sådan som det er. Det kan lyde både banalt, provokerende og umuligt, men vi er sat i et liv, vi ikke altid selv er herre over, og hvad gør vi så, når livet rammer?

Vi må med oprejst pande og ydmyghed tage imod det, der sker for os. Og svare på det. Og her rækker kristentroen os noget helt afgørende. Store & forløsende ord, eksistentielle & livsnære vitaminer, beroligende & velsignende næring. Kristentroen er den grund, vi kan hente livsmod & livskraft fra. Og kirken er det rum, der sætter os på plads i tilværelsen. Her kommer folk til hverdag og fest, i glæde og sorg, i storhed og stilhed, og uanset anledningen så tager vi imod alle med både hjerte- og husrum, og altid med høj kvalitet i alt hvad vi gør.

Sjælesorg og samtaler med vesterbroerne fylder også meget. Alle mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv tab. Det kan være tab af et elsket menneske, tab af mening eller retning, tab af livsmod eller frygten for tab. Tabet kan også være af mere eksistentiel karakter – måske har du tabt troen på dig selv, din retning, din plads, din værdi, dit fremtidshåb, livsmod eller livskraft. Der er altid, under tavshedspligt, mulighed for at få en samtale med mig.

Birgitte Kragh Engholm
  • Præst i Sct. Matthæus Kirke siden 2012
  • Cand.theol.
  • Fremtidsforsker
  • Står bag MindfulnessGudstjenester og Urban Silent Retreat med meditationer og bøn, som afholdes i vinterhalvåret
  • Tager ofte del i den offentlige debat som foredragsholder og debattør
  • Udgivelser: Gæsteoplevelsen i Folkekirken (Eksistensen, 2023), Den fremtidsgodkendte Folkekirken i tænkning og praksis (Eksistensen 2020/2016) og Drop-in-dåb (Eksistensen, 2019)
  • Tidligere kulturattaché på Det Danske Generalkonsulat i Sydney

Mød Birgitte Kragh Engholm

Altermaleri, Sct. Matthæus Kirke

søn 5/5
Gudstjeneste

Sct. Matthæus Kirke, 10:00‑11:00

Altermaleri, Sct. Matthæus Kirke

søn 2/6
Gudstjeneste

Sct. Matthæus Kirke, 10:00‑11:00

Se også