Spring navigation over

Kai Ole Bøggild

Organist i Kristkirken
Tlf 22 53 23 95
kob@vesterbrosogn.dk

Kai Ole Bøggild, organist i Kristkirken

Jeg har været organist i Kristkirken siden 1972. Vesterbro har siden da undergået gennemgribende forandringer, særligt ved byfornyelsen omkring årtusindskiftet, som førte til et nyt befolkningsgrundlag med mange børnefamilier og højere husstandsindkomster. I Kristkirken har vi derfor et stigende antal dåbsgudstjenester og mange konfirmander, og det præger livet i kirken. Vi holder desuden mange arrangementer for børn i alle aldre.

Som organist i mere end 50 år oplever jeg selv, at musikken spilleteknisk er uforandret, men udtrykskaraktererne har ændret sig fra det nu mindre virtuose til det mere musicerende. Jeg har en fascination af Diderich Buxtehudes orgelmusik. Med den klassiske kompositionsteknik som fundament udfolder den betydeligste danske barokkomponist – i en frihed uden sidestykke – sin tropiske fantasi i nøje afmålte formdannelser.

Kristkirkens kor

I dag har vi flyttet korsang fra orgelpulpituret oppe i kirken længere ned, hvor menigheden kan se koret. Et større anlagt motetrepertoire bruger vi ved skumringsgudstjenester til kyndelmisse, langfredag, allehelgen og advent.

Koret medvirker ved alle gudstjenester. Der er fem sangere ved søn- og helligdagsgudstjenester og to ved kirkelige handlinger.

Korsangere i Kristkirken: Sune Kaat, Lisbeth Rydahl, Christian Hildebrandt, Kirstine Lindemann, Ditte Boeg Thomsen og Bettina Kamper (vikar)

Desuden øver flere kor hver uge i kirken og de afholder 6-8 koncerter årligt.

Kai Ole Bøggild
  • Organist i Kristkirken siden 1972
  • Cand.mag. i musik og fransk
  • Har sideløbende med sit virke i Kristkirken spillet koncerter i ind- og udland og været på foredragsturnéer i USA
  • Siden 1975 arbejdet på forskerplan med barokkomponisten Dietrich Buxtehudes koralbearbejdelser, og i 2022 udkom en samling af hans artikler i bogform fra forlaget Mixtur

Mød Kai Ole og det orgel, der har været hans de sidste 50 år

27. november 2022 blev Kai Ole fejret af alle, der har nydt hans musik gennem årene.

Se også