Spring navigation over

Mette Gramstrup

Præst i Kristkirken
Tlf 21 60 09 54
mha@km.dk

mette gramstrup

For alle I, som blev døbt til Kristus, har iført jer Kristus. Her er ikke forskel på jøde og græker, træl og fri, mand og kvinde; for alle er I én i Kristus Jesus, står der i Paulus Galaterbrev kapitel 3 vers 27+28.

Jeg forstår kristentro, som Paulus udtrykker den her, som tro på alle menneskers ligeværd og ligeværdighed. Ja, som et oprør mod alle denne verdens magthierarkier og socialklasser. Og det er her, jeg finder mit engagement som præst, ikke mindst i forhold til konfirmanderne.

Jeg har i alle årene som præst ved Kristkirken været optaget af at gøre kirkerum og menighedshus til steder, man ikke bare kommer til højtider, men som man også kan bruge i hverdagen. Så jeg var glad, da der kom metro. For den beriger os med mange nye muligheder for at være kirke på nutidens betingelser. Blandt andet drømmer jeg om morgensang en gang om ugen, måske med forsang fra forskellige skoler og deres klasser, måske lokale fra Vesterbro, der har lyst til at berige andre menneskers morgen.

Jeg skriver drømmer om, for det er det, en kirke skal rumme – drømme og utopier om en bedre verden, et mere ligeværdigt liv for alle mennesker. Kristentro er for mig et anderledes perspektiv på hverdagen, end det vi mødes af i vores arbejds- og samfundsliv og på de sociale medier. Og derfor har jeg altid været optaget af at skrive samtidsorienterede prædikener uden at give køb på de bibelske teksters betydning og kontekst.

Alt det, jeg er uddannet til som teolog, og alt det, jeg tror på, har jeg samlet i mit arbejde med konfirmander. De er noget ganske særligt. De er teenagere, de er (ofte) kritiske og oprørske, og samtidig er de på vej ind i en ny livsfase. Man kan simpelthen ikke arbejde med konfirmander uden selv at lære en masse og uden at få præsenteret en anderledes livsforståelse end den, man selv kommer med. Når de går til præst, handler det for mig om at give dem plads til at være. Plads til at være til, plads til at være sammen med andre, plads til at være sig selv uden at være sig selv nok. De fylder meget i Kristkirkens hverdag. Der er knap halvanden hundrede fordelt på seks hold over to eftermiddage.

Gudstjenester, specielt dåbsgudstjenester, har også en stor plads i Kristkirken. Jeg var en af de første til at invitere til dåbsgudstjenester på lørdage, og jeg har valgt aldrig at have mere end tre dåb samtidig. Er der flere ønsker til samme lørdag, laver jeg hellere to gudstjenester end en. For det har givet mig mulighed for i samspil med forældre konstant at være opmærksom på, hvad dåb er, og hvad det betyder at være døbt. Og dåb er nu en gang det fællesskab, kirken er skabt på, og det grundlag, man har valgt at organisere folkekirken på.

Mette Gramstrup
  • Præst i Kristkirken siden 1987
  • Cand.theol. med specialet Arvesynd og kvinders seksualitet
  • Med i initiativet Drop in-dåb og den første til at gennemføre det i 2017. Afholdes i Kristkirken hvert år første fredag i september
  • Foredragsholder om temaer som Synd og hverdag, bibelsk og nutidig forståelse af synd, De 4 evangelier og deres Jesus og Arvesynd og arvestraf
  • I en årrække undervisningsassistent i feministisk teologi
  • Siden 2018 dispensation til selv at vælge epistel, når der i kirkeåret læses fra anden tekstrække
  • Siden 2017 medlem af Epistelgruppen, der har arbejdet med sammensætning af tekster til at prædike over. Det er resulteret i antologien Sæt teksterne fri. Biblens rolle i gudstjenesten. En debatbog med forslag til Alternativ Anden Tekstrække og et ændret dåbsritual (Forlaget Vandkunsten, 2023)
  • Ansat i Dansk Flygtningehjælp som sproglærer i 1984-1987

Se også