Spring navigation over

Stine Minna Bach Pedersen

Medlem af menighedsrådet
stine-minna@hotmail.com

Jeg er kommet i Apostelkirken i mange år og har i menighedsrådet fokus på,

  • at udvikle kirke, som københavnere har lyst til at gøre brug af
  • at kirkens brugere må opleve at blive set, hørt og mødt med evangeliet
  • at der er diversitet i kirkernes tilbud, som kan opleves relevant for mange forskellige mennesker
  • at inddrage frivillige kræfter i kirkernes tilbud – frivillighed udvikler fællesskab og tilhørsforhold

Stine Minna er socialrådgiver i en familieafdeling.

Jeg anbefaler

Bag om

Find kirkekontoret