Spring navigation over

Thomas Skjølstrup

Frivilligkoordinator og projektansvarlig i uKirke og hos gadepræsten
Tlf 28 35 09 95
thomasskjoelstrup@ukirke.dk

Thomas Skjølstrup

Jeg fungerer som bindeled mellem uKirkes mange frivillige, der er en vigtig drivkraft i kirkens arbejde. Jeg guider de frivillige i at få idéer og projekter til at ske.

Vi laver fx sy-workshop og poesiaften og arbejder med store ambitiøse projekter, hvor processer, godt humør og intern kommunikation er nødvendig.

Jeg er også med til at afholde Tankeværksteder, hvor teenagere får rum til at udtrykke deres tanker om tvivl, tro og eksistens.

Derudover arbejder jeg sammen med gadepræsten om hendes arrangementer og arbejde på gaden.

Sidst men ikke mindst sørger jeg for lyd til vielser, dåb og bisættelser.

Arrangementer i uKirke

TIR 4/6
Yoga

uKirke, 17:00‑18:00

TIR 11/6
Yoga

uKirke, 17:00‑18:00

Se også