Spring navigation over

Saxogades hjerte

Apostelkirken udefra

Apostelkirken før og nu

Apostelkirken blev bygget på baggrund af den massive indvandring til København i sidste halvdel af 1800-tallet. Indbyggertallet på Vesterbro steg fra 1.711 personer i 1840 til 65.565 i 1901, hvor Apostelkirken blev bygget. På den tid var der kun Sct. Matthæus Kirke i hele bydelen, og man måtte foretage bunkebryllupper og bunkebegravelser for at følge med. Det Københavnske Kirkefond opførte ca. 100 kirker i de nye brokvarterer, men Apostelkirken blev i modsætning til de fleste andre kirkefondskirker i højere grad finansieret gennem store donationer fra nogle få rigmænd, som fremsatte idéen og skaffede de fornødne penge til byggeriet.

I 1899 blev grundstenen til kirken lagt. Arkitekten Otto Valdemar Koch, der også har bygget en del andre kirker, stod for byggeriet, og i 1901 stod kirken færdig. Oprindelig lå kirkens tårn som en del af et facadeforløb, men saneringen af Saxogade i slutningen af 1950’erne efterlod tårnet alene tilbage. I dag danner det indgangsparti til et charmerende, grønt og solrigt gårdrum omkring selve kirkebygningen.

Menighedspleje

Kirkefondets byggerier, deriblandt Apostelkirken, blev anlagt med sigte på at opbygge et varieret menighedsliv ud over de ugentlige gudstjenester. Derfor blev der også fra begyndelsen bygget et menighedshus, hvor menigheden kunne samles. Allerede 1. juli 1902 blev Apostelkirkens Menighedssamfund stiftet til at samle det frivillige kirkelige arbejde, og kirken tog tidligt del i de mange sociale opgaver, der var brug for på Vesterbro. Samme år stiftedes Apostelkirkens Menighedspleje, som stadig virker i dag. I 1917 etableredes Danmarks første menighedsbørnehave i Apostelkirken med plads til 60 børn.

I 1950’erne blev Himmelekspressen, et overnatningstilbud for hjemløse mænd, etableret på DSB’s baneområde ved Sydhavnen på initiativ af Apostelkirkens pastor Stampe og en lokal vognmand.

Menighedsplejens opgaver ændredes en del i 1975, da hjemmeplejen blev overtaget af Københavns Kommune. I 1979 startede Det danske Missionsselskab et indvandrerarbejde i området, hvor der fra begyndelsen var tilknytning til Apostelkirken, og da mødestedet for kvinder lukkede i 1983, blev lokalerne til et mødested for indvandrere.

Apostelkirken i dag

I dag fortsætter kirkens sociale engagement i det diakonale arbejde med blandt andet Kulturcaféen for indvandrerkvinder samt Fisken og Brødet, der to gange ugentligt uddeler overskudsmad fra Apostelkirken og Mariakirken. Apostelkirkens menighedspleje uddeler julehjælp, hvilket primært finansieres gennem indsamlinger i menigheden samt overskud fra det årlige Julebazar. Apostelkirken har desuden et nært samarbejde med Café Exit, der tilbyder hjælp, fællesskab og rådgivning til tidligere indsatte, der forsøger at genetablere et liv efter afsoning. Derudover er der en række mindre fællesskaber, der samles i kirken. Stressfri i Gårdhaven er et diakonalt haveprojekt for stressramte, der lider af angst og andre følgevirkninger. Der er jævnlige foredrag, kurser og tværkulturelle fællesskaber.

Den sociale og internationale profil tiltrækker et stort antal mennesker herunder børnefamilier til søndagsgudstjenesten, hvor der simultantolkes, synges og læses på dansk, engelsk og farsi.

Der har været daglig bøn i Apostelkirken i over tyve år med middagsbøn alle hverdage kl. 12 med stille meditation, sang, oplæsning af bibelvers, og et par linjer, der bringer dagen ind i et historisk perspektiv. Desuden bedes der skrevne bønner, som menigheden har efterladt den foregående søndag.

Der er to præster ansat ved Apostelkirken. Thomas Frovin, sognepræst og Niels Nymann Eriksen, der både er sogne- og invandrerpræst på Vesterbro.

Se også