Spring navigation over

Pressemeddelelse Maria Projektet

Kunstnere bøjer lejrloven og inviterer hjemløse tilbage på Maria Kirkeplads

Pressemeddelelse udsendt 6. november 2023

Fra og med mandag aften 6. november kl. 22 ophæves den almene offentlige adgang til Maria Kirkeplads, når kunstnerne Kenneth Balfelt og Johan August i samarbejde med Mariakirken inviterer de hjemløse tilbage til overnatning på pladsen. Kunstnerne har sammen med jurister nærlæst den ordensbestemmelse, der i daglig tale kaldes Lejrloven og har på den baggrund minutiøst skabt en aktion, som ophæver politiets mulighed for at rydde pladsen for sovende hjemløse igen. Mandag vil pladsen derfor blive indrettet med overnatningsfaciliteter.

Trods overborgmesterens ønsker om en helhedstænkende løsning i forhold til fattigdomsimmigranter på Maria Kirkeplads, har politiets udlændingekontrol gennemført en skræmmekampagne mod sovende hjemløse og truet dem til at spredes ud over hele byen i utryghed. Sådan har det været siden juni.

Tvangsrydningen i sommer

Gennem foråret udviklede der sig et anstrængt forhold mellem de hjemløse, der overnattede på pladsen, og naboerne omkring, der følte sig generet af natlig støj og ophobning af ejendele. I slutningen af juni afleverede naboer 200 underskrifter på et ønske om at få lukket Maria Kirkeplads med hegn, sådan at de socialt udsatte mennesker ikke længere skulle have adgang til den. Derefter valgte Københavns Kommune at bede politiet om at rydde pladsen med den såkaldte lejrlov i hånden. Det gjorde politiet ved – to nætter i træk – at sende politiets udlændingeenhed ud kl. 2 om natten med lommelygter og videokameraer og vække de hjemløse, afkræve id, som blev affotograferet, true dem med hjemsendelse, fjerne ejendele, som ingen umiddelbart vedkendte sig, og fortælle dem, at de ikke længere måtte sove på Maria Kirkeplads eller opbevare deres ejendele der.

Få måneder efter denne tvangsrydning igangsat af kommunen underskrev kommunen paradoksalt nok den europæiske Homeless Bill of Rights, der på dansk kaldes Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed. Den understreger, at retten til det offentlige rum er en menneskeret. Personer i hjemløshed har ret til at færdes frit og opholde sig i det offentlige rum. Ligeledes siger §II, at man har ret til værdig nødovernatning, og hvis der ikke umiddelbart kan tilbydes en bolig, skal adgang til værdig nødovernatning sikres for alle personer i hjemløshed.

Københavns Kommune svigter hjemløse

Politikerne i Københavns Kommune har i budgetforhandlingerne i august 2023 ikke givet penge til en socialbeskæftigelses og fysisk indsats og løsning på Maria Kirkeplads. Kommunen har ikke sikret de hjemløse et andet sted at sove eller et sted at opbevare deres ejendele. De er nu forvist til selv at finde andre steder, og den tryghed de fandt ved at sove sammen et sted, hvor de var velkommen af Mariakirken, er væk. De er nu spredt rundtomkring i de små lommer, man kan gemme sig i, konstant med risiko for at blive udsat for had og vold.

København Kommune har meddelt, at de heller ikke har penge til at engagere sig i langsigtede løsninger for ombygning af pladsen. Mariakirken har ønsket at ændre den til bedre forhold for bl.a. de hjemløse og har fundet fondsstøtte til dette, men tilsagnet fra bl.a. Realdania er givet under forudsætning af, at Kommunen støtter.

Målet for protestaktionen
  1. At kommunen lover at sætte penge af til næste års budgetforhandlinger til det langsigtede projekt, der skal gøre forholdene på Maria Kirkeplads bedre for hjemløse immigranter
  2. At kommunen igangsætter en social indsats af social- og beskæftigelsesforvaltningen under de allerede eksisterende rammer og at der kommer en tværforvaltningsmæssig arbejdsgruppe som kigger på indsatser
  3. At kommunen går indsatsen under transitprogrammet igennem og sikrer en indsats ift. beskæftigelse, sundhed og andre forhold.
Hvem er de hjemløse på Maria Kirkeplads?

Gruppen af socialt udsatte mennesker på Maria Kirkeplads har igennem årene bestået af ensomme, psykisk syge, alkoholikere, stofbrugere, hjemløse og de seneste 10 år især socialt udsatte lovligt arbejdssøgende EU-borgere, også kaldet EU-fattigdoms-immigranter. Den sidstnævnte gruppe er præget af ekstrem fattigdom, ubehandlede sygdomme, mange års manglende tandpleje, ofte kun 5. klasses skolegang, ingen uddannelse og sprogkundskaber, underernæring og manglende social kapital. Alle disse forhold er også gældende for deres børn i deres hjemlande.

Kunstnerne har ved hjælp af rumænske tolke interviewet 12-15 af de nuværende brugere af pladsen om deres oplevelser og motiver for at være her. De siger alle sammen, hver for sig og sammenstemmende, at de er her af én grund: At tjene penge som de kan sende hjem til deres børns overlevelse. De vælger at leve på gaderne i Danmark og primært tjene penge ved at samle flasker for at kunne betale mad, tøj og skolegang for deres børn. De kan tjene imellem 1.500-3.000 kr. i de gode måneder, og dette beløb er mere end mange vil kunne tjene i hjemlandet.

Aktionens budskaber vil stå skrevet på Pladsen:
  • Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. (K.E. Løgstrup)
  • Modsat hvad de fleste af os ressourcestærke tror, er det de udsatte som er mest utrygge i vores byrum. (Kenneth Balfelt og Johan August, billedkunstnere)
  • At se fattigdom gør os bange. (Kenneth Balfelt og Johan August, billedkunstnere)
Om Mariakirken, Mariatjenesten, Maria Projektet og Maria Kirkeplads

Igennem mere end en menneskealder er udsatte i nød kommet til Mariakirken og har opholdt sig på Maria Kirkeplads. Mariakirken er både en kirke for områdets beboere og forholder sig aktivt til den nød, der findes lige udenfor kirkens åbne dør. Kirken yder omsorg for alle, der søger den – også udsatte minoriteter som fattige EU-migranter, stof- og alkoholbrugere, psykisk syge og sexarbejdere og kirkens natherberg giver logi i vinterens kolde måneder. Derfor er Kirken også for mange blevet et symbol på socialt arbejde målrettet de allermest udsatte i det danske samfund. I Mariakirken drives værestedet Mariatjenesten i samarbejde med Kirkens Korshær, som tager sig af mennesker i udsathed. Maria Kirkeplads er som offentlig plads et kærkomment opholdssted alle døgnets timer på alle årets dage for mange trængte skæbner. Mariatjenestens og Mariakirkens indsats er nødvendig, men opgaven er alt for stor til at dæmme op for de uværdige vilkår på kirkepladsen og det resterende København.

Maria Projektet (2021-2023) er et kunstprojekt, der med base i netop Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for samtale, samvær og samfund.

Om Kenneth Balfelt Team & Johan August

Kenneth A. Balfelt har siden start 00’erne koncentreret sin praksis om det, der ligger uden for institutionen. Han anvender kunsten som et redskab til at udvikle samfundet og skabe nye modeller for inddragelse, hvor især brugerne indgår som skabende aktører. Balfelts projekter bliver oftest til konkrete og anvendelige rum, der udfordrer idéer om det udsatte, imens de udfolder en ikke-hierarkisk metode til inddragelse af socialt udsatte områder og grupper som blandt andet hjemløse og stofbrugere.

I sit arbejde inddrager Balfelt forskellige fagligheder, og han arbejder ofte tæt sammen med sociologer, antropologer, byplanlæggere og arkitekter. Med et socialt baseret og indigneret kunstblik forsøger han og teamet både at stille spørgsmål til kunstens funktion i samfundet, men i lige så høj grad at skabe situationer for møder og give udsatte grupper en stemme i offentligheden. Balfelts værker og projekter har været udstillet ved en lang række institutioner herhjemme og udenlands fx SMK, KØS – museum for kunst i offentlige rum, Hamburger Bahnhof.

Johan August har i 30 år som kunstner og kulturproducent skabt værker og projekter indenfor fotografi, teater, installation, film, digitale medier og arkitektur med bl.a. udviklingen af Danmarks første svanemærkede typehuse.
Kenneth Balfelt Team // Johan August har sammen senest udstillet på Kunsten i Aalborg og Kunsthal Charlottenborg. Læs mere: www.kennethbalfelt.org

Pressehenvendelser

Kenneth A. Balfelt (kunstner bag projektet): kenneth@kennethbalfelt.org, +4526526600 Johan August (kunstner bag projektet): johan@johanaugust.org, +4526284124

Matthias Borello (kurator bag Maria Projektet): matthiasborello@gmail.com, +4523394640

kennethbalfelt.org // mariaprojektet.dk // folkekirken-vesterbro.dk

Se også