Spring navigation over

Maria Projektet

Maria Projektet (2021-2023) er et kunstprojekt, der med base i Mariakirken på Vesterbro søger nye socialetiske modeller for samtale, samvær og samfund via undersøgelser i kirkens og billedkunstens rum og praksis.

Maria Projektet er drevet af en idé om, at kunsten kan være et forum for metodisk udveksling og udvikling, og projektets værker er derfor også forskellige forsøg på at udvikle en socialetisk tilgang og metode, der kan sætte nye dagsordener for hvordan vi – i kirken, i kunsten og i offentligheden – lytter, taler, handler og tænker socialetisk.

Projektet er drevet af begreber som socialt engagement, forsoning, læring, fordybelse og forståelse, og præsenterer værker af internationale samtidskunstnere over en toårig periode, der både vil installeres i og omkring Mariakirken, men også anvendes, distribueres, publiceres og vises på en række andre platforme.

Maria Projektet er kurateret af  Matthias Hvass Borello og udviklet i samarbejde med Lise Rasmussen, præst i Mariakirken.

Projektet er generøst støttet af bl.a. Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Augustinus Fonden, Ingeniør Kaptajn Aage Nielsens Familiefond, Københavns Stift (v. Social Etisk Udvalg), Den Innovative Diakonale Fond og Vesterbro Lokaludvalg og kører frem til efteråret 2023.

Læs mere om Maria Projektet – intentionerne, værkerne og tankerne, de satte i gang, i denne publikation, som du er velkommen til at downloade:
https://www.folkekirken-vesterbro.dk/pdf/Maria-Projektet_publikation_2024.pdf

Følg Maria Projektet på Facebook og Instagram.

J&K, performance, Maria Projektet 2022 i Mariakirken

Kenneth Balfelt Team // Johan August
UNDER PRESSURE – et forsoningsbaseret kunstprojekt på Maria Kirkeplads

 

23. september – 30. november 2023
Åbning 22. september 2023 kl. 16-19

Maria Kirkeplads er et helt særligt sted i det københavnske byrum. Her mødes barske og på mange måder uværdige livsforhold med den lokale hverdag og kirkens sociale indsats. Det er et sted, hvor nogle af samfundets mest stigmatiserede grupper søger hen, fordi det omgivende samfund ikke formår at rumme dem, selvom de oftest lovligt opholder sig her. Mariakirken og Mariatjenesten har siden 1974 forsøgt at imødekomme og servicere brugerne af kirken, tjenesten og pladsen – skabe et helle i et samfund, som ikke ville eller vil disse mennesker.

Den kirkelige og socialetiske indsats er dog aldrig blevet indtænkt i selve pladsens udformning og funktion. Pladsen er i dag, og til trods for et omfattende re-design i 2014, ikke blevet et rum, der udtrykker de anerkendende, næstekærlige og rummelige værdier, som Mariakirken, Mariatjenesten (og vi som samfund) ellers praktiserer og prædiker.

Forsoningsarbejde og -strategier er principielt en del af kirkens praksis, men hvordan kunne en sådan praksis se ud og udfoldes konkret i et byrum? Det er dette mæglende og helende forsoningsarbejde, som UNDER PRESSURE vil undersøge.

Læs mere.

Kunstnere bøjer lejrloven og inviterer hjemløse tilbage på Maria Kirkeplads

Pressemeddelelse udsendt 6. november 2023

Læs pressemeddelelsen.

Fra og med mandag aften 6. november kl. 22 ophæves den almene offentlige adgang til Maria Kirkeplads, når kunstnerne Kenneth Balfelt og Johan August i samarbejde med Mariakirken inviterer de hjemløse tilbage til overnatning på pladsen.

Kunstnerne har sammen med jurister nærlæst den ordensbestemmelse, der i daglig tale kaldes Lejrloven og har på den baggrund minutiøst skabt en aktion, som ophæver politiets mulighed for at rydde pladsen for sovende hjemløse igen. Mandag vil pladsen derfor blive indrettet med overnatningsfaciliteter.

Trods overborgmesterens ønsker om en helhedstænkende løsning i forhold til fattigdomsimmigranter på Maria Kirkeplads, har politiets udlændingekontrol gennemført en skræmmekampagne mod sovende hjemløse og truet dem til at spredes ud over hele byen i utryghed. Sådan har det været siden juni.

Kunstprojekter

Se også