Spring navigation over

Pressemeddelelse: Kunstaktion på Maria Kirkeplads afsluttes

Kunstaktion på Maria Kirkeplads afsluttes og overlader de hjemløse til Kommunens sociale indsats

Den 6. november inviterede Johan August og Kenneth Balfelt hjemløse EU-fattigdomsimmigranter tilbage til at sove på Maria Kirkeplads som en protestaktion imod kommunens og politiets rydning af pladsen i sommers. 1. dec. stopper kunstnerne deres aktion, overleverer deres opsamlede viden til politikerne og efterlader de hjemløse og lokalområdet til sig selv igen.

“Nu kan de hjemløse, som er de mest utrygge i vores byrum, efter kunstnernes og juristers anvisninger navigere i ’lejrloven’ og fortsætte med at sove på Maria Kirkeplads uden frygt for politiet. Kommunen skal træde i karakter og opfylde deres forpligtigelser og fx den europæiske Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed de har underskrevet i oktober 2023 – og dette kan naboerne til pladsen, der naturligvis også lider under kommunens manglende sociale- og beskæftigelses-mæssige indsats, være med til at insistere på.” Johan August og Kenneth Balfelt.

Forholdene på og omkring Maria Kirkeplads har længe været kilde til lokale konflikter mellem især naboerne til pladsen og Mariakirkens sociale indsats og dens hjemløse brugere. Imens kirken gerne vil hjælpe nogle af samfundets mest udsatte grupper og give dem ly og tryghed, har naboerne følt sig i klemme. Den situation trådte kunstprojektet UNDER PRESSURE – et forsoningsbaseret kunstprojekt på Maria Kirkeplads af Kenneth Balfelt Team // Johan August strategisk lige ned i.

Det vakte forståeligt nok ikke begejstring at kunstnerne den 6. nov. kl. 22 inviterede de hjemløse brugere tilbage til pladsen, som ellers var blevet ryddet på brutal vis af politiet i juni, efter en underskriftsindsamling igangsat af frustrerede naboer og underskrevet af 200 personer.

Ved at ophæve den offentlige adgang til Maria Kirkeplads, omgik kunstnerne i samarbejde med brugerne og Mariakirken lejrloven, og siden den 6. nov. har der igen været sovende brugere på Maria Kirkeplads. Dette var en aktion, der skulle understrege, dels at sociale problemer ikke løses med politiet, og dels at brugerne blot har været andre steder og endnu mere udsatte siden rydningen, hvor alle parter og særligt Københavns Kommune svigtede dem.

Aktionen er bygget på en daglig dialog med brugerne på pladsen om tryghedsskabende adfærd og inkluderer et stort læsejl (fra skoleskibet Georg Stage), et forsoningsflag i kirkens flagstang, et videoværk der formidler aktionens værdier, optegnede markeringer af kommunens og kirkens matrikel, et skur med madrasser og telte (administreret af brugerne selv) og et ordensreglement lavet i samarbejde med brugerne. Disse elementer og faciliteter er en del af aktionen og forsvinder med aktionens afslutning fredag.

Parallelt med aktionen har kunstnerne gennemført en række aktivisme- og forsoningsmøder og holdt møder på tværs af forvaltningerne i kommunen og med Stadsarkitekt, Camilla van Deurs for at synliggøre behov og finde mulige løsninger, hvor indsatser og resurser sammentænkes. En helhedstænkende model Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen tilskrev sig og ville tage ansvar for, da kunstnerne indbød hende til møderne, men indtil videre har svigtet. Både social-, teknik og miljø- og beskæftigelsesborgmestrene har på møder med kunstnerne og kirken sagt “at de ingen penge har til at løse problemerne”. Imens er lokalområdet præget af armod, utryghed, frustrationer og konflikter.

Derfor vil kunstnerne – sammen med brugere fra Maria Kirkeplads og naboer – overdrage projektets læringer og analyser af hvad der kan gøres indenfor de eksisterende rammer, forpligtelser og ressourcer til de tre borgmestre kl. 13 fredag den 1. dec. på Københavns Rådhus.

”Vi har på kort tid og med ret få midler skabt en model, hvor nogle behov kan dækkes og situationen er forbedret både for dem der er mest udsatte og for naboerne, men vi kan ikke løse hele problemet. Vi kan som kunstnere analysere det og skabe opmærksomhed omkring det, men nu er det politikerne, der må tage over.” Johan August og Kenneth Balfelt.

Københavns Kommunes tvangsrydning og svigt af hjemløse
I slutningen af juni afleverede naboer til pladsen 200 underskrifter med et ønske om at få lukket Maria Kirkeplads med hegn. Københavns Kommune bad politiet om at rydde pladsen med den såkaldte lejrlov i hånden. Politiets udlændingeenhed tog ud kl. 2.00 om natten med lommelygter og videokameraer og vækkede de hjemløse, afkrævede id, som blev affotograferet, truede dem med hjemsendelse, fjernede ejendele som ingen umiddelbart vedkendte sig og fortalte dem, at de ikke længere måtte sove på Maria Kirkeplads eller opbevare deres ejendele der.

I oktober underskrev kommunen Homeless Bill of Rights (Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed). Den understreger, at retten til det offentlige rum er en menneskeret. Ligeledes siger §II. at man har ret til værdig nødovernatning, og hvis der ikke umiddelbart kan tilbydes en bolig, skal adgang til værdig nødovernatning sikres for alle personer i hjemløshed. Politikerne i Københavns Kommune har i budgetforhandlingerne i august 2023 valgt at skære 85 mio. på de sociale indsatser i København. Kommunen har ikke sikret de hjemløse et andet sted at sove og opbevare deres ejendele. Københavns Kommune har meddelt, at de heller ikke har penge til at engagere sig i langsigtede løsninger for et redesign af pladsen. Mariakirken har ønsket at ændre den til bedre forhold for alle pladsens brugere og har fundet fondsstøtte til dette, men tilsagnet fra bl.a. Realdania er givet under forudsætning af, at Kommunen sætter sig for bordenden.

Om Mariakirken, Mariatjenesten, Maria Projektet og Maria Kirkeplads
Mariakirken er både en kirke for områdets beboere og forholder sig aktivt til den nød, der findes lige udenfor kirkens åbne dør. Kirken yder omsorg for alle, der søger den – også udsatte minoriteter som fattige EU-migranter, stof- og alkoholbrugere, psykisk syge og sexarbejdere og kirkens natherberg giver logi i vinterens kolde måneder. Derfor er Kirken også for mange blevet et symbol på socialt arbejde målrettet de allermest udsatte i det danske samfund. I Mariakirken drives værestedet Mariatjenesten i samarbejde med Kirkens Korshær, hvor de tager sig af mennesker i udsathed. Maria Kirkeplads er som offentlig plads et kærkomment opholdssted alle døgnets timer på alle årets dage, for mange trængte skæbner. Maria Projektet (2021-2023) er et kunstprojekt, der med base i netop Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for samtale, samvær og samfund.

Pressehenvendelser:
Kenneth A. Balfelt (kunstner bag projektet): kenneth@kennethbalfelt.org, +4526526600
Johan August (kunstner bag projektet): johan@johanaugust.org, +4526284124
Matthias Borello (kurator bag Maria Projektet): matthiasborello@gmail.com, +4523394640
Lise Christina Rasmussen (præst i Mariakirken): licr@km.dk, +4523412941
Jens Andersen (Menighedsrådsformand): jens.andersen@ft.dk, +4561623224
www.kennethbalfelt.org // www.mariaprojektet.dk // www.folkekirken-vesterbro.dk

Aktionen indledes med besøg fra TV2 / Cosmopol

Forsoningsmøde den 23. oktober

Kunstnere og tre af brugerne fra pladsen på besøg hos stadsarkitekt Camilla van Deurs

Pladsen i aktionsperioden