Spring navigation over

Kenneth Balfelt Team // Johan August

UNDER PRESSURE – et forsoningsbaseret kunstprojekt på Maria Kirkeplads

23. september – 30. november 2023
Åbning 22. september 2023 kl. 16-19, Mariakirken, Istedgade 20, København V.

I udstillingsperioden vil programmet løbende annonceres på www.mariaprojektet.dk, Maria Projektets SoMe-kanaler (@mariaprojektet) og lokalt på Maria Kirkeplads.

Maria Kirkeplads er et helt særligt rum i det københavnske byrum. Her mødes barske og på mange måder uværdige livsforhold med den lokale hverdag og kirkens sociale indsats. Det er et byrum, hvor nogle af samfundets mest stigmatiserede grupper søger hen, fordi det omgivende samfund ikke formår at rumme dem, selvom de oftest lovligt opholder sig her. Mariakirken og Mariatjenesten har siden 1974 forsøgt at imødekomme og servicere brugerne af kirken, tjenesten og pladsen – skabe et helle i et samfund som ikke ville eller vil disse mennesker.

Den kirkelige og social-etiske indsats er dog aldrig blevet indtænkt i selve pladsens udformning og funktion. Pladsen er den dag i dag, og til trods for et omfattende re-design i 2014, ikke blevet et rum, der udtrykker de anerkendende, næstekærlige og rummelige værdier, som Mariakirken, Mariatjenesten (og vi som samfund) ellers praktiserer og prædiker.

Forsonings-arbejde og strategier er principielt en del af kirkens praksis, men hvordan kunne en sådan praksis se ud og udfoldes konkret i et byrum? Det er dette mæglende og helende forsonings arbejde, som UNDER PRESSURE vil undersøge.

UNDER PRESSURE er et kunstprojekt af Kenneth Balfelt Team // Johan August og vil indledes i september 2023, hvor de vil skabe en fysisk ramme på pladsen, involvere brugerne, lokale beboere, kirken, myndigheder og kommunen i en forsoningskommission, der vil etablere et fællesrum drevet af dialog, reflektion og erkendelse. Dette vil være et vigtigt grundlag for en kreativ helende og konstruktiv fremtid. Kunstnerne er inspireret af Sandhedskommissionen (Truth and Reconciliation Commission of South Africa 1995-2001, der havde til opgave at kortlægge de krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted under apartheidstyret efter 1960, og derigennem lette forsoningen mellem befolkningsgrupperne. Kommissionen kunne give amnesti til gengæld for aflæggelse af fuldt vidnesbyrd.) “For os er Sandhedskommissionen et større skridt for menneskeheden end månelandingen,” udtaler kunstnerne.

UNDER PRESSURE skal ses som en trædesten henimod en helhedstænkende og langsigtet social, arkitektonisk og kulturel løsning for Maria Kirkeplads. Dette forsoningens rum er således en nødvendig indledning på en længere proces om Maria Kirkeplads, der skal opbygge forståelse og anerkendelse af behov og livsvilkår på tværs af grupper på Vesterbro — for vi kan ikke samarbejde uden tillid.

Kenneth Balfelt Team // Johan August forklarer:

”Der har igennem en lang årrække eksisteret en uværdig situation på Maria Kirkeplads på Istedgade i København. Uværdigt for den enkelte socialt udsatte, for kirken, lokalsamfundet og for Københavns Kommune som en socialt ansvarlig by. Vi, Kenneth Balfelt og Johan August, er inviteret af Maria Projektet til at lave et selvstændigt kunstprojekt, der undersøger pladsen og dens konflikter og til, når der er rejst finansiering til dette, af Vesterbro Sogn inviteret til at omtænke pladsen fysisk, socialt og kulturelt, så det bliver den mindste bypark med det største hjerte. 

Vores kunstprojekt til Maria Projektet kan ikke i sig selv løse alle de mangeårige problemer på Maria Kirkeplads, men kan som en del af en længerevarende proces være med til at råbe politikere, forvaltninger og fonde op ved at gennemføre en kunstnerisk-aktivistisk synliggørelse og forsoning af de menneskelige og sociale kår, sår og konflikter i og med lokalområdet.” 

Kenneth Balfelt Team

Kenneth A. Balfelt har siden start 00’erne koncentreret sin praksis om det, der ligger uden for institutionen. Han anvender kunsten som et redskab til at udvikle samfundet og skabe nye modeller for inddragelse, hvor især brugerne indgår som skabende aktører. Balfelts projekter bliver oftest til konkrete og anvendelige rum, der udfordrer idéer om det udsatte, imens de udfolder en ikke-hierarkisk metode til inddragelse af socialt udsatte områder og grupper som blandt andet hjemløse og stofbrugere.

I sit arbejde inddrager Balfelt forskellige fagligheder, og han arbejder ofte tæt sammen med sociologer, antropologer, byplanlæggere og arkitekter. Med et socialt baseret og indigneret kunstblik forsøger han og teamet både at stille spørgsmål til kunstens funktion i samfundet, men i lige så høj grad at skabe situationer for møder og give udsatte grupper en stemme i offentligheden.

Balfelt er uddannet i Fine Art og Critical Theory fra Goldsmith’s University of London og bevæger sig i sit arbejde og tilgang til kunst mellem det æstetiske, sociale og politiske – med særligt fokus på at udfordre underliggende strukturer og opfattelser.

Om Kenneth Balfelt Team
Aktuelt består Kenneth Balfelt Team af Gitte Skarsholm (social byudvikler), Iben Schlanbusch (arkitekt), Laurits Adam Monty (byplanlægger) og Johan August (projektudvikler). Balfelts værker og projekter har været udstillet ved en lang række institutioner herhjemme og udenlands.

Læs mere: www.kennethbalfelt.org

Kunstnere i Maria Projektet