Spring navigation over

Hanne Lise Thomsen

hanne lise thomsen

Hanne Lise Thomsen – ny publikation om stofmiljøet på Vesterbro: Maria Projektet

Hvad vil det sige at arbejde socialetisk med fotografiet som metode og kunstnerisk medie?

Det vil sige, at man som kunstner forholder sig kritisk og socialt engageret til den etablerede billedfortælling og repræsentationen af nogle af de grupper og mennesker i samfundet, som er fastlåst i en stigmatiseret, nedværdigende position og fortælling, der reproduceres politisk, kulturelt og socialt.

Et særligt middel til at udfordre den fortælling og billedproduktion er at give plads og værdighed til disse grupper og give rum til fortællinger og billeder, der ikke cirkuleres og publiceres offentligt og kulturelt – skabe et betydningsfuldt, smukt og uafrysteligt vidnesbyrd fra menneskene midt i netop den virkelighed. Det er afsættet og motivet i Hanne Lise Thomsens udstilling og publikation Maria Projektet.

Hanne Lise Thomsen var en del af Maria Projektet fra november 2022 til januar 2023.

hanne lise thomsen - mindesten

Værket som dokumentation af et medmenneskeligt møde

Hanne Lise Thomsens projekt har været længe undervejs, på gaden kunne man sige. Hun har via kontakter og nye relationer i det københavnske gadeliv og stofmiljø researchet siden foråret 2021, snakket, diskuteret, samlet noter, udleveret engangskameraer, indsamlet billeder, opstøvet fotografer fra miljøet, indhentet uvurderlig viden og fortællinger fra alle dem, der har levet med stoffer i mange år, og dem, der dagligt arbejder med stofbrugere og det liv, det forårsager på godt og ondt. Et liv, som præger Vesterbro i og omkring Mariakirken.

Mindesten for stofbrugere Hanne Lise Thomsen giver med Maria Projektet kunstnerisk form til anerkendelsen og empatien ved åbent, anerkendende, lyttende, betragtende og indfølende at møde – i ordets egentlige betydning – mennesket foran sig.

Publikationen indeholder en række fortællinger og visuelle vidnesbyrd fra Vesterbros forskellige lokationer, herunder Mændenes Hjem, Stofindtagelsesrummet H17, Reden, Mariatjenesten m.m. Den kunstneriske præmis er baseret på virkelige møder, og det er der kommet en række meget personlige rum og fortællinger ud af. Publikationen er realiseret i nært samarbejde med dels gadebetjent Rud Ellegaard, der i 40 år har haft sit virke på Vesterbro, og som bidrager til publikationen med en række dagbogstekster, og dels Lise Grüner Bertelsen, der er medredaktør på publikationen.

Bogen er først og fremmest et vidnesbyrd tilegnet alle bidragsyderne og vil i udstillingsperioden blive omdelt i og omkring Mariakirken. I Mariakirken vil der fra åbningen og til og med januar 2023 finde en række offentlige samtaler sted, som relaterer sig til publikationen. Derudover vil der blive udstillet billeder taget af Ali Golzaripour, der i mange år har fotograferet livet på Vesterbro, og som også bidrager til publikationen. Formålet med denne visuelle del er at tilføre en ny rumlig dimension, hvor det offentlige gaderum og kirkerum forenes og understøtter de samtaler, der vil finde sted i Mariakirken.

 

 

 

 

 

 

En kæmpe tak til alle bidragsyderne:

Angelia Leth Bagge, Anja Plesner Bloch, Brian Bo, Ivan Christensen, Rud Ellegaard, Nanna W. Gotfredsen, Ali Gozaripour, Casper Haaeman, Heidi, Peter Møller Hansen, Lars Gadegaard Hansen, Kaj, Michael Lodberg Olsen, Mikael Steen Olsen, Lise Rasmussen, Tina Sønderup, Emil S. W. Sørensen, Karen-Rebekka Wiah og Kamilla Winther

Bogen er publiceret med støtte fra:

15. Juni Fonden, Vesterbro Lokaludvalg, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Grosserer L. F. Foghts Fond, Rød Fond, Mændenes Hjem og Vesterbro Sogn

Om Hanne Lise Thomsen

Hanne Lise Thomsens værker er præget af to passioner. Den ene retter sig mod byens stemningsfyldte rum. Den anden rejser sig til kamp mod undertrykkelse. Den ene er æstetisk, den anden politisk, men de er samtidig viklet intimt ind i hinanden. For de hænger sammen. Byens rum er ikke bare skabt af arkitekturens strukturer, men også af politiske forhandlinger. At blive synlig i byens rum handler om at tage plads inden for dette rum og medvirke til at skabe dette rum.

Værkerne anvender både fotografiet, teksten og det levende billede til at skabe disse rum og fortællinger. Thomsens værker tager afsæt i fotografiet, men sjældent på en museums- eller gallerivæg og langt oftere som billboards, plakater og lysprojektioner i det offentlige rum. Denne ikke-konventionelle brug af fotografiet udvides yderligere ved, at hun med en dialogisk gestus inddrager andres billeder.

For Thomsen handler det nemlig ikke om, at hun selv skal tage plads i byens rum. Det handler om at fremme muligheden for, at alle kan tage plads og få plads i byens rum. Det handler om at give plads til dem, som ellers ikke bliver set, og til måder at være på, som ofte ikke får plads. Hendes værker bringer diversitet ind i byens rum og hjælper til med at iscenesætte denne diversitet i en æstetisk potent form, som giver liv til byens rum.
Hanne Lise Thomsens midlertidige interventioner i scenesætter nye fortællinger om de liv, der leves i byens rum, mens hun samtidig lader byens atmosfære komme til syne og få æstetisk gennemslagskraft.

Læs mere: http://hannelisethomsen.com/

Kunstnere i Maria Projektet

Se også